Mandat
2023 - 2027
Horari

 

 

 

Què fem?

Els Serveis de Benestar Social són el conjunt coordinat d'actuacions municipals orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació de serveis d'informació, atenció i suport personal. Els Serveis socials municipals són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i els més pròxims a les persones i famílies. L’atenció es presta mitjançant equips de professionals (educadors/res socials, treballadors/res socials).

Els serveis socials bàsics municipals inclouen: els equips bàsics d’atenció social, els serveis d’atenció domiciliària, programa d’atenció a la dependència, servei d’informació i atenció a dones, atenció a persones amb discapacitat, servei d’atenció a la infància i adolescència i família així com altres recursos complementaris com les ajudes econòmiques d’especial urgència i els programes de subvencions.

L’accés als serveis socials bàsics es realitza a través del servei d’acollida o de primeres visites. Aquest servei proporciona el primer contacte de la ciutadania amb els Serveis Socials Bàsics i valora de forma individual la situació personal i/o familiar, per tal de donar una resposta personalitzada a la necessitat plantejada i així derivar al personal tècnic referent. L’objectiu és garantir les necessitats socials bàsiques de les persones en el manteniment de la seva autonomia personal.

Serveis socials