Consell d'Infants de Vilassar de Mar

Flyer_Consell-Infants

 

QUÈ ÉS EL CONSELL D’INFANTS?

És un òrgan de participació política local perquè els infants col·laborin activament en la construcció, desenvolupament i millora de Vilassar de Mar a través de l’expressió d’idees, reflexions, opinions i propostes amb voluntat transformadora. Participació política entesa com a ciència i art de governar, per aprendre valors, tenir voluntat de servei i compromís.

 

QUINS OBJECTIUS TÉ?

 • Promoure la participació de tots els infants de Vilassar de Mar en la vida del poble. Fer un poble també a la mida dels infants i garantir que la seva veu arriba a les institucions. Participar més a les escoles, a les entitats i a tot arreu de Vilassar de Mar.  
 • Detectar els desitjos, les necessitats, els  neguits i les inquietuds dels infants a la seva vida quotidiana: l’escola, la família, les amistats, les entitats, el poble...
 • Fer que els drets dels infants siguin escoltats, defensats i reconeguts. Sensibilitzar a la ciutadania i les institucions perquè els prenguin en consideració i els compleixin.
 •  Millorar el poble globalment incorporant els punts de vista dels infants. Canviar la mirada general de les persones adultes vers als infants, que volen transformar socialment tots els àmbits de la societat.
 • Fomentar que els infants coneguin el poble, participin en la seva construcció i hi gaudeixin. Conèixer, per part dels infants més i millor el funcionament de l'ajuntament i altres espais i organitzacions del poble.
 • Educar en els valors, les actituds i les pràctiques democràtiques. Posar en valor la política com a una activitat necessària per a la convivència, assumint la responsabilitat amb els afers col·lectius i experimentant el compromís d’exercir el rol de representant.
 • Aprendre a organitzar-se, a desenvolupar l'esperit crític i a debatre sobre tot allò que afecta a la infància de Vilassar de Mar. Formar els infants sobre els seus drets com a ciutadans/nes, sobre l’exercici de la participació ciutadana i sobre aquelles competències relacionades amb pensar i argumentar.

 

QUINS SÓN ELS SEUS PRINCIPIS?

 • Participació directa dels infants: És el primer espai per conèixer de primera mà les visions del infants, que fins ara només podíem conèixer a través de l’escola, la família o les entitats.
 • Representativitat: els i les Consellers/es participen com a representants dels infants que els han escollit però també del conjunt d’infants de Vilassar de Mar.
 • Inclusió: Recull i representa la diversitat de realitats dels infants que formen part del poble i garanteix la igualtat d’oportunitats real per a la participació de tots els infants.
 • Autonomia: No és un espai sotmès a pressions i manipulacions dels adults, que en canvi són claus per a prestar-los la informació necessària per al debat.
 • Pluralisme de visions: És un espai per aprendre a través del diàleg, de l’escolta activa i de la gestió del conflicte dialèctic, que fomenta el respecte, la tolerància i la diversitat de visions.
 • Compromís amb la transformació social: Té un paper actiu i dinàmic per a la transformació social del poble i en relació a com els adults i les organitzacions veuen als infants i la seva participació a la societat.
 • Transparència i Obertura: Comunica allò que fa i com ho fa, alhora que és un espai obert a les necessitats i demandes del seu entorn.

 

PROPOSTES QUE HA FET EL CONSELL D'INFANTS DES DE LA SEVA CREACIÓ

 

QUI POT SER CONSELLER/A?

 • Tots els infants de 5è i 6è de primària, que siguin de Vilassar de Mar o que estudien a una escola del poble. 
 • Que vulguin ser Consellers/es infantils, és a dir, representar els seus companys i companyes, i també al conjunt d’infants de Vilassar de Mar.
 • Han de tenir disponibilitat per participar a les sessions del Consell d’Infants un dia al mes  (1h 30’ després de l’escola)
 • No han de tenir cap altre càrrec de representació (delegat/da, corresponsal escola verda, càrrecs de les Cooperatives Escolars...). 

No cal saber res especial per a ser Conseller/a Infantil, ni tenir unes habilitats en concret, només cal que tinguis ganes de debatre i d’aprendre moltes coses sobre el teu poble!

 

COM S’ESCOLLIRÀ?

A totes les escoles de Vilassar de Mar (Vaixell Burriac, Escola del Mar, Franciscanes, Pérez Sala i Els Alocs)

 • Entre totes les candidatures es farà un sorteig per aula de 5è i 6è de primària per escollir 5 nois i 5 noies. Després tots els infants votaran d’aquests un Conseller i una Consellera.
 • A cada aula s’escollirà 1 Conseller/a titular i 1 suplent. 

Als altres espais d’elecció (agrupaments escoltes, Biblioteca, Tucutuc i altres...)

 • Es prioritzarà els infants del poble que no van a cap escola de Vilassar de Mar.
 • Segons el nombre candidats/tes es farà una votació o es decidirà per consens.

REGLAMENT

RESUM DE LES TROBADES 

Logo Consell infants