Mandat
2023 - 2027
Regidor/a
Adreça postal

Ajuntament. Pl. Ajuntament, 6
08340 Vilassar de Mar Barcelona
Espanya

Número de telèfon
Correu electrònic
ajuntament@vilassardemar.cat
Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Què fem?

Urbanisme s’encarrega del desenvolupament urbanístic de Vilassar de Mar, d’acord amb les disposicions previstes al planejament i d’informar i tramitar les llicències i comunicacions d’obres, així com les llicències i comunicacions d'activitats econòmiques.

El planejament urbanístic comprèn el conjunt d’instruments tècnics i normatius que es redacten per ordenar i regular l’ús del sòl i per establir el model urbanístic de municipi. El principal instrument d’ordenació urbanística de Vilassar de Mar és el Pla general d’ordenació i llur revisió, als quals els hi correspon classificar el sòl, definir l’ordenació de la implantació urbana i concretar les determinacions per al desenvolupament urbà, entre d’altres coses.

Urbanisme