PMUS

Dibuix Mobilitat

L'Ajuntament de Vilassar de Mar ha dut a terme, amb els treballs de la Taula de Mobilitat i el suport de la Diputació de Barcelona, el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi. Aquest pla defineix quines estratègies i accions s'han de desenvolupar al nostre poble del 2017 al 2022, per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador.

Objectius del PMUS

 • Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat a l'àrea urbana de Vilassar de Mar, incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania.
 • Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al municipi, d'acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la ciutadania, les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics municipals de la ciutat.
 • Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, i formular un programa d'actuació a 6 anys.
 • Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla, així com realitzar l'avaluació ambiental estratègica del pla d'acord amb el Departament de Medi Ambient i el que estableix la legislació comunitària.

 

Fases del PMUS

 • Desembre de 2015
  • Presentació de la diagnosi amb la radiografia de com estava el municipi en temes de mobilitat.
  • Primera fase de participació ciutadana amb sessions de treball per detectar problemes de mobilitat sobre el terreny.
 • Del 2016 fins maig 2017
  • Es treballa entre els membres de la Taula de mobilitat, les propostes d’actuacions, un total de 64.
 • De maig a juny 2017
  • Presentació de les propostes d'actuacions i eixos de millora a la ciutadania.
  • Fase final de participació ciutadana amb jornada participativa per debatre les actuacions proposades.
 • Desembre 2017
  • En la sessió plenària ordinària del 19 de desembre de 2017 es va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord, PSC, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i la regidora no adscrita, les abstencions de Cs i el vot en contra del grup municipal Demòcrata. 
 • Febrer 2018
  • Termini de 45 dies hàbils d'exposició pública per a presentar al·legacions. 
 • Gener 2019
  • En la sessió plenària ordinària del 17 de gener de 2019 es va aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord, PSC, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i la regidora no adscrita, les abstencions de Cs i el vot en contra del grup municipal Demòcrata. 

 Consulta de documents