Pressupostos Participatius 2020

ANY 2020

L’Ajuntament de Vilassar de Mar va posar 150.000 € del pressupost municipal 2020 a disposició de la ciutadania per a què aquesta, mitjançant un procediment de participació ciutadana, pogués decidir quina havia de ser la seva destinació. Aquest procés es va aturar a causa de la situació sobrevinguda de pandèmia de la covid-19 i el calendari es va refer. Les propostes que es van portar a votació popular són les que va triar la Comissió Pressupostos Participatius del conjunt de propostes presentades per la ciutadania al 2020. Les que van ser més votades, fins arribar als 150.000 € (120.000€ per a inversions i 30.000€ per a serveis), s’adjudicaran durant l’any 2021. 

RESULTAT DE LES VOTACIONS: consulteu aquí.

REALITZACIÓ DELS PROJECTES MÉS VOTATS:

- Augmentar la seguretat als passos de vianants. Consulteu notícia

- Parc natural de la Xinesca. Consulteu notícia

- Replantació arbrat. Consulteu notícia

- Conscienciar de l'impacte ciutadà al mar. Consulteu notícia

- Campanya de conscienciació sobre la importància de tenir el més net possible tots els espais del nostre municipi. Consulteu notícia

ACCIONS PRÈVIES: